Lesní hospodářství

Lesní hospodářství produkuje dřevo pro dodávky v celých délkách na výrobu stavebního řeziva - trámů, latí, prken, apod. Dále se specializujeme na výrobu palivového dřeva štípaného. Podrobnosti a ceníky naleznete na stránkách Velkostatku Tetín. Součástí lesního hospodářství je mimo jiné výchova mladých lesních porostů, aby se zvýšila jejich odolnost proti nepříznivým vlivům (silným větrům, mokrému sněhu, apod.), ochrana mladých lesních kultur proti zvěři a buřeni, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům, zejména kůrovcům, apod.

A samozřejmě obnovujeme les výsadbou lesních sazenic.